Po mirties apdovanotas Dr. Vincas Bartusevičius

Angelė Digaitytė - Januar 14, 2021

Sausio 14 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis paskelbė 2020 metų Globalios Lietuvos apdovanojimo „UŽ VISO GYVENIMO NUOPELNUS“ laureatą. Šį apdovanojimą – už pasišventimą lietuvybei, ilgametę mokslinę ir bendruomeninę veiklą, lietuvių kultūros, švietimo ir istorinės atminties puoselėjimą – Užsienio reikalų ministerija po mirties skyrė iškiliai lietuvių diasporos asmenybei daktarui Vincui Bartusevičiui (1939-2020).

Dr. Vincas Bartusevičius. Marijos Dambriūnaitės-Šmitienės nuotrauka

„Su dideliu dėkingumu ir pagarba 2020-ųjų apdovanojimą „Už viso gyvenimo nuopelnus“ skiriame šviesios atminties ir nepaprastos inteligencijos žmogui, visą savo gyvenimą pašventusiam Lietuvai, lietuvybei ir lietuvių diasporos istorinės atminties saugojimui ir puoselėjimui“, – LRT laidoje pristatydamas apdovanojimą kalbėjo ministras.

Apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“ bus perduotas dr. Bartusevičiaus žmonai Onai Bartusevičienei.

Dr. Vincas Bartusevičius gimė 1939 metais Vilkaviškio apskrityje. 1944 metais su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1959 metais baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Miuncheno ir Tiubingeno universitetuose studijavo sociologiją, visuotinę istoriją ir psichologiją, įgijo sociologijos magistro laipsnį. 1999 metais Vilniaus universitete jam suteiktas humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro laipsnis, apgynus disertaciją tema „Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje 1944–1951“.

Dr. V. Bartusevičius buvo Vokietijos lietuvių studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, biuletenio „Ateitin“ redaktorius, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos veikėjas, laikraščio „Jaunimo žodis“ redaktorius, dėstė Vasario 16-osios gimnazijoje, buvo gimnazijos kuratorijos reikalų vedėjas, Fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti vicepirmininkas. Dr. V. Bartusevičius buvo Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) valdybos narys, vicepirmininkas, valdybos reikalų vedėjas, leidinio „Informacijos“ redaktorius. Išrinktas į VLB Tarybą, VLB Tarybos nutarimu suteiktas VLB Garbės pirmininko titulas. Dr. Vinco Bartusevičiaus iniciatyvos ir patriotinių idėjų dėka 1981 metais Hiutenfelde įkurtas Lietuvių kultūros institutas – lietuvių mokslinės ir kultūrinės veiklos židinys, stiprinęs lietuvių mokslo bendruomenės tarptautiškumą. Dr. V. Bartusevičiui įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento „Garbės aukso ženklas“, Reino-Maino/Pietinio Heseno regiono Garbės žymuo, skirta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo premija, įteiktas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ bei garbės ženklas-medalis „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“.

Dr. Vincas Bartusevičius mirė 2020 metų balandžio 21 dieną Vokietijoje.

Nuo 2012 metų organizuojami Globalios Lietuvos apdovanojimai skirti pagerbti, įvertinti, pagarsinti ir apdovanoti užsienio lietuvius, sukaupusius tarptautinę profesinę patirtį, išlaikiusius glaudžius ryšius su Lietuva, reikšmingai prisidedančius prie jos augimo. Apdovanojimus globoja Prezidentas Gitanas Nausėda, rengia VšĮ „Global Lithuanian Leaders”, bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija. Pagrindinei Globalios Lietuvos apdovanojimų rėmėjai Užsienio reikalų ministerijai suteikta garbė skirti apdovanojimą „Už viso gyvenimo nuopelnus“.

Naujienos

Karantinas vėl pratęstas

 Šiandien posėdžiavę Vokietijos federalinių žemių vadovai ir kanclerė Angela Merkel nusprendė  karantiną visoje Vokietijoje...

Atminkime protėvių nuopelnus mūsų laisvei

Janina Survilaitė Meilė yra kurianti, meilė – tautos vertybių Tėvynės istorijoje išsaugojimo garantas ir tęsinys. Meilė tautai...

Sausio 13-oji

Atsimenu aš ją, sausio  13-osios dramą. Meluočiau, jei sakyčiau , kad nebuvo baisu. Ore tvyrojo šaltis. Speigas. Ir širdyje –...