Antanas Smetona užsienyje 1919 metais

Angelė Digaitytė - Oktober 14, 2020

Juozas Brazauskas, istorikas

1919 metų sausį ilgesniam laikui išvykdamas į užsienį, saugumo sumetimais A. Smetona savo šeimą išsiuntė į Šveicariją, nes Sofijos Smetonienės (1885–1968) sesuo Jadvyga Chodakauskaitė pasirūpino viza ir Sofija su vaikais iš Berlyno atvyko į Berną. S. Smetonienė su sūnumi Juliumi gyveno Lozanoje iki 1919 metų vėlyvo rudens. Duktė Marija mokėsi privačioje mergaičių gimnazijoje prie uršuliečių Šv. Kryžiaus vienuolyno Fribure. Taigi visus 1919 metus A. Smetonos šeima praleido atskirai. Tai buvo didelis išbandymas šeimai.

Antanas Smetona. The Library of Congress / CC0 nuotrauka

A. Smetona aplankė Stokholmą, Kopenhagą ir Oslo. Daugiau laiko praleido Švedijoje. Lietuvos Respublikos Tarybos pirmininkas rado progos žodžiu ir raštu aiškinti lietuvių aspiracijas skandinavams. Vienas švedų laikraštis suskubo net išleisti A. Smetonos parašytą darbą „Nepriklausoma Lietuva”. Jame rašė: „Vis tiek, kuriuo būdu nepriklausomos Lietuvos santykiai su artimiausiais jos kaimynais susiformuotų, Lietuva neužmirš savo seno troškimo užmegzti per jūras artimesnius ryšius ir dvasios, ir medžiagos srityje su Skandinavijos šalimis. Tai noras visos lietuvių tautos. Ar tai galima bus įvykdyti, parodys ateitis.” 1919 metų pradžioje į Skandinaviją išvykęs „tarti keletą žodžių apie Lietuvą“, Lietuvos Respublikos Tarybos pirmininkas A. Smetona sugrįžo transportu, nederančiu jo pareigoms: „(…) kitą rytą vėl susėdome su kareiviais į vagoną – aš ant lentynos po langu, o mano bendrakeleivis, Tarybos pirmininkas, – ne ką geriau. Paradas Kauno geležinkelio stotyje – tuo netikėčiausias. Taigi ir vaišės…Mus kviečia prie stalo, lūžtančio nuo visokiausių skanėstų, puošto užsieniniais likeriais ir degtine”. Prabanga nekomentuojama, bet, šaip ar taip, kontrastas aplink viešpataujančiam skurdui. Svečias nebuvėlis apgyvendintas viešbutyje, kuriame vienuoliktą valandą gęsta elektra – jėgainė naktį nedirba, kad pailsėtų mašinos. Varganas kambarys: „lova su lentiniu dugnu, su sutrūkinėjusia kokline krosnimi”. Taip A. Smetonos kelionės į Lietuvą įspūdžius aprašė Jurgis Savickis, būsimasis rašytojas ir diplomatas knygoje „Kelionė per Lietuvą” (1919).

Antanas Smetona su šeima. Amzinaitavo.lt archyvo nuotr.


A. Smetoną 1919 metų balandžio 4 dieną išrinkus Lietuvos Respublikos Prezidentu, žmona Sofija negalėjo išvysti šios iškilmingos akimirkos. Gyvendama Šveicarijoje, Sofija beveik nejuto pakitusio savo statuso. Iš pradžių ji net neprisipažino esanti Lietuvos Prezidento žmona. Sofijai buvo nesmagu prisipažinti, nes, išvykusi su paprastais drabužiais ir nedidele pinigų suma, atrodė lyg neturtinga namų šeimininkė…
Gyvenimas Šveicarijoje buvo brangus. Laimei, šalia buvo sesuo Jadvyga. Gyvendama Šveicarijoje, S. Smetonienė ir jos sesuo Jadvyga galėjo patirti, jog naujoji Lietuvos Respublika kuriama demokratiniais pagrindais. 1919 metų birželį J. Chodakauskaitę paskyrus Lietuvos propagandos ir spaudos biuro vedėja Paryžiaus Taikos konferencijoje, vadovavimą informaciniam biurui Berne perėmė Sofija Smetonienė.
1919 metų lapkritį Sofija su sūnumi Juliumi parvyko į Lietuvą ir pamažu įsitraukė į politinį Lietuvos gyvenimą. Ji drąsiai patarinėjo vyrui, Lietuvos Prezidentui, įvairiais politikos klausimais.

Juozas Brazauskas (g. 1952 metais Kėdainiuose) – publicistas, mokytojas-ekspertas, nusipelnęs panevėžietis mokslo srityje (1998), Lietuvos Respublikos Seimo įsteigto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas (2013), 2018 metais apdovanotas Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno premija už kultūros paveldo, kraštotyros sklaidą, Knygnešio Martyno Survilos premijos laureatas (2019), daugiau kaip 30 istorijos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius ir sudarytojas. Gyvena ir kuria Panevėžyje.

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...