Gerais norais kelias į pragarą grįstas

Angelė Digaitytė - September 7, 2020

Alkas.lt prieš kelias dienas publikavo technikos moklų daktaro, docento, ambasadoriaus Zenono Kumetaičio straipsnį „Lietuva ir Rytprūsių parceliavimo peripetijos“, kuriame autorius teigia Karaliaučiaus Imanuelio Kanto muziejuje matęs garsios lietuvių rašytojos, kilusios iš Klaipėdos krašto, Ievos Simonaitytės (1897-1978) rašytą lietuviškai laišką Mažosios Lietuvos gyventojams, pasitraukusiems į Vokietiją, kuriuo ji kviečia lietuvininkus, kurie nėra susitepę krauju, sugrįžti ir kartu „kurti naują Lietuvą“. Anot Z. Kumetaičio, ši mintis nėra vien I.Simonaitytės smegenų vaisius: „Šis laiškas ir jo motyvai negalėjo gimti vien rašytojos galvoje, net ir palaikant LSSR vadovams. Tai turėjo būti suderinta su Maskva. Laiškas Vokietijoje turėjo būti išplatintas tarp lietuvininkų, kas be Maskvos tarpininkavimo buvo neįmanoma, kaip ir traukinio užsakymas bei pabėgėlių transportavimas į Lietuvą. Agitaciją Vokietijoje turėjo atlikti lietuvininkams pažįstami asmenys.“

Ievos Simonaitytės memorialinis atvaizdas Vilniuje, Literatų gatvėje. Wikiwand.com nuotrauka

Autoriui I. Kanto muziejaus gidas pasakojęs, jog naiviems lietuvininkams, atvykusiems iš Vokietijos traukiniu, nebuvo leista net išlipti iš vagonų – prabuvęs keletą parų perone, jų traukinys su keleiviais išvažiavo toliau, į Rytus.

I. Simonaitytė, be abejo, kilniaširdiškai norėdama tėvynainiams padėti, tiesiogiai prisidėjo prie tų jos laišku patikėjusių nelaimėlių kančių ir gal net mirčių, nes tų lietuvininkų likimai nežinomi.

Lietuvoje jau trisdešimt metų suvedinėjamos sąskaitos su sovietų režimui tarnavusiais intelektualais. Be teismo nuteista Salomėja Nėris, važiavusi į Maskvą parvežti „Stalino saulės“. Dabar jau reikalaujama rašytojų Petro Cvirkos, Antano Venclovos „galvų“. Laikas parodys, ar susilauks tautos nemalonės ir „Aukštujų Šimonių likimo“, „Viliaus Karaliaus“ autorė.

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...