Išrinkta nauja Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba

Angelė Digaitytė - Juli 14, 2020

Birželio 13 dieną Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) taryba išrinko naują VLB valdybą ir kitus draugijos valdymo organus.

VLB nuotrauka

Į naująją VLB valdybą išrinkti Kristina Braun, Justina Vaičė, Sandra Petraškaitė-Pabst, Robertas Lendraitis, Augustinas Šernius. Pareigomis bus pasiskirstyta netrukus.

Naujojoje VLB kontrolės komisija dirbs Irma Petraitytė-Lukšienė, Kristina Kandratavičiūtė ir Stasė Schulz.

Nesutarimus draugijos viduje spręs VLB Garbės teismas, kurio pirmininku lieka teisininkas Mindaugas Jacinevičius, nariai Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė bei Petras Breimelis.

Linkime naujajai VLB valdybai ir kitiems atsakingas pareigas einantiems draugijos valdymo organų nariams sveikatos, taikingumo, susiklausymo, išminties ir Dievo palaiminimo.

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...