Kas keičiasi Vokietijoje nuo rugpjūčio 1 dienos

Angelė Digaitytė - August 3, 2020

Didesnė komandiruotų darbuotojų apsauga

Į Vokietiją komandiruoti darbuotojai nuo šiol turi teisę į bazinį (tarifinį) atlyginimą. Jie taip pat gaus kalėdines premijas ir atostoginius, atlyginimą už darbą sveikatai pavojingomis sąlygomis. Komandiruotės išlaidas (kelionės Vokietijoje, apgyvendinimo ir maitinimo) padengia įmonė. Jos neturi būti įskaičiuojamos į minimalų atlyginimą. Iš esmės darbuotojams, komandiruotiems iš užsienio ir išdirbusiems dvyliką mėnesių Vokietijoje, galioja tos pačios nustatytos darbo sąlygos,  kaip ir nuolat čia gyvenantiems. Tolimųjų reisų vairuotojai yra išimtis. Įstatymas įsigaliojo 2020 metų liepos 30 dieną.  

Daugiau paramos besimokantiems profesijos

Padidės profesinio mokymo stipendija. Taip pat didėja mokymosi pašalpa neįgaliems jaunuoliams ir auginantiems mažus vaikus profesinio mokymo metu. Be to, bus didesnės subsidijos įmonėms, kurios suteikia jaunimui sąlygas kelti kvalifikaciją. 

Kvalifikacijos kėlimo rėmimo įstatymo reforma

Nuo šiol didėja ne tik pati kvalifikacijos kėlimo paramos suma, bet ir vaiko priežiūros parama nuo 130 iki 150 eurų vienišiems tėvams kvalifikacijos kėlimo metu. Be to, dabar daugiau galimybių atidėti paramos grąžinimą valstybei ar jos išvis nebegrąžinti.  Valstybės parama galima visose kvalifikacijos kėlimo pakopose iki meistro kvalifikacijos.

Griežčiau vertinami galimi investuotojai

Siekiant užkirsti kelią informacijos ar technologijų nutekėjimui, galinčiam turėti rimtų padarinių viešajai tvarkai ir saugumui Vokietijoje, keičiamas Užsienio prekybos ir mokėjimų įstatymas. Nuo šiol bus griežčiau vertinami galimi investuotojai, registruoti už Europos Sąjungos ribų.

Bendra ES prokuratūra

Nuo šiol finansinius nusikaltimus, susijusius su korupcija, sukčiavimu, pinigų plovimu, nagrinės nepriklausoma Europos Sąjungos prokuratūra. Atitinkamas įstatymas įsigaliojo 2020 metų liepos 17 dieną.


Uždraudžia tiaklopridą

Federalinis vartotojų apsaugos ir maisto saugos biuras draudžia nuo rugpjūčio 3 dienos augalų apsaugos produkto „Biscaya“ su veikliąja medžiaga tiaklopridu pardavimą Vokietijoje, nes Europos Komisija nutraukė tiakloprido – labai veiksmingo neonikotinoidų grupės insekticido – leidimą tiekti Europos rinkai. Išparduoti ir sunaudoti turimą kiekį leidžiama iki 2021 metų vasario 3 dienos.    

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...