Saulė naktyje.II.

Milda Krivickaitė-Iske Man patinka spalvoti sapnai,Nes prie jų prisiglausti galiuTyra širdimi.Man patinka spalvoti žaislai...

Saulė naktyje.I.

Heseno žemėje gyvena dvi Mildos Krivickaitės. Pusseserės, abi „prie meno“ – viena kuria eilėraščius, kita iš tėvo, buvusio...

Vėlinės vienuolyno kapinėse

Janina Survilaitė  Nuo 20 amžiaus pabaigos kiekvienais metais Vėlinės man primena jau ne vien artimuosius, palaidotus Lietuvos...

„Vokietis“ Vasario 16-osios gimnazijoje 1959–1966 metais

Arthur HermannŠaltinis: „Kultūros barai“, 2014 m. Nr. 2. Vasario 16-osios gimnazija buvo įsteigta daugiau kaip prieš 60 metų....

Gyvenimas laikinume

Janina Survilaitė Pavargusi nuo laikinumo, 2020 spalio 11 dieną į Amžinybę išėjo paskutinė senosios Šveicarijos lietuvių...

1923 metų Klaipėdos krašto sukilimo kontroversijos

Gintaras Tomkus, www.ve.lt, 2018-05-26 Karaliaučiaus ir Klaipėdos kraštai Sovietų Sąjungai atiteko pagal 1945 metų Potsdamo...

Mykolas Krupavičius – Lietuvos valstybingumo kūrėjas ir gynėjas

Juozas Brazauskas, istorikas Šie metai atmintini minint Mykolą Jeronimą Krupavičių – prieš 135-erius metus, 1885-ųjų spalio 1...

Janina Survilaitė-Vaitkevičius – kovotojų už laisvę dinastijos atstovė

Lietuvos spaudoje jau beveik du dešimtmečius galime skaityti talentingai parašytus pasakojimus apie gražuolę Šveicariją, taip nors...

Mirusios išeivijos balsai?

Janina Survilaitė Lietuvos sovietinės valdžios smerkiama, niekinama ir kolaborantų keikiama Lietuvos išeivija 50 metų užsienio...

Antanas Smetona užsienyje 1919 metais

Juozas Brazauskas, istorikas 1919 metų sausį ilgesniam laikui išvykdamas į užsienį, saugumo sumetimais A. Smetona savo šeimą...