Kruvinas „koronavakarėlis“

Angelė Digaitytė - Juli 20, 2020

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, apie 3 valandą,  Frankfurte prie Maino, Operos aikštėje, policijos pareigūnai buvo apmėtyti buteliais po atviru dangumi vykusiame jaunimo surengtame „koronavakarėlyje“. Tarp maždaug 30 jaunuolių kilus riaušėms, sužeisti 5 policijos pareigūnai.

 Šią aikštę pamėgo jaunimas, kurių susibūrimus vietinė spauda jau praminė „koronavakarėliais“.

Apie 3 tūkstančiai jaunų žmonių buvo susirinkę šeštadienio vakarą Operos aikštėje. Anot spaudos konferenciją po įvykio surengusio Frankfurto policijos vadovo Gerhardo Bereswillo, paryčiais kilus peštynėms aikštėje būriavosi apie 500-800 jaunuolių. Nedidelė grupelė policijos pareigūnų įsikišo, kad nutrauktų riaušes ir padėtų sužeistam vyrui, tačiau minia agresiją pradėjo lieti ant pačių pareigūnų. Riaušininkams svaidant į policininkus butelius, kiti tik stebėjo, plojo ir šaukė iš džiaugsmo. 

Iš viso sulaikyti 39 jaunuoliai, maždaug 17-21 metų amžiaus, dauguma jų – migrantai. Tarp sulaikytųjų – ir viena mergina.

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...