Lietuvoje ugdys itin gabius vaikus

Angelė Digaitytė - Juli 20, 2020

Lietuvoje pradedama vykdyti tarptautinė programa, skirta gabių vaikų ugdymui, – ją inicijuoja Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kartu su partneriais iš Izraelio. „Gifted“ – tai specialios programos intelektualiam bei emociniam gabių vaikų gebėjimų ugdymui ir profesionali IQ testavimo metodika, pagal kurią nustatomas vaiko intelekto koeficientas, siekiant parengti individualų ugdymo planą kiekvienam, atsižvelgiant į jo gebėjimus.

Bus septyni moduliai, taip pat vyks psichologų konsultacijos, seminarai tėvams, pedagogų profesinis tobulinimas, žiemos ir vasaros stovyklos ir kitos iniciatyvos.

Tikslas yra atrasti ir ugdyti talentingų vaikų gebėjimus.  Lietuvoje tokia programa rengiama pirmą kartą. VDU Botanikos sode sukurtoje atviroje mokymosi aplinkoje vaikai sutiks mokytojus ir dėstytojus, kurie taps vaiko partneriais šiam augant tiek intelektualiai, tiek emociškai.

Gabūs vaikai yra tokie, kurie objektyviai išsiskiria iš kitų itin gerais gebėjimais, brandesniu mąstymu, kūrybingumu, greitesniu žinių įsisavinimu, dažnai ir aukštesniais pasiekimais. Taip pat jie dažnai būna jautresni juos supančiai aplinkai, todėl mokydamiesi gali patirti iššūkių: motyvacijos praradimą dėl jiems neįdomių pamokų, daugiau nerimo dėl didelių aplinkinių lūkesčių, didesnį vienišumą dėl savo išskirtinių gebėjimų. Tokio vaiko gebėjimams atsiskleisti reikia palaikančios aplinkos – ją ir siekiama sukurti programoje.

 Izraelyje mokymo procesas remiasi principu, jog vaikas turi būti matomas ir girdimas. Šios šalies pagarbų požiūrį į vaiką, kaip asmenybę, taikliai atskleidžia posakis: „Tu negali būti viskuo, bet tu gali būti bet kuo.“  Ten ugdymas yra visuminis – lavinami pažintiniai, emociniai, socialiniai gebėjimai. Jie vystomi specialiai įrengtose vaikui įdomiose ugdymo aplinkose, prie palankios vaikui aplinkos prisideda ir lankstūs, kūrybingi, specialiai paruošti mokytojai.

Lietuvoje rengiamoje programoje numatoma siūlyti ugdymą gabiems vaikams, kurių amžius – nuo 3 iki 18 metų. Šį rudenį programoje bus siūlomi septyni moduliai, skirti 3 ir 11 klasių moksleiviams. Trečiokai galės rinktis du modulius iš šių: asmeninė ūgtis, išmanioji matematika, gamtamokslinis tyrinėjimas, kūrybinė saviraiška. Vienuoliktokai turės galimybę pasirinkti vieną iš trijų: skaitmeninė matematika, geografijos ir istorijos tyrimai, emocinių kompetencijų ir potencialo valdymas.

Taip pat žiemą ir vasarą vyksiančiose stovyklose dalyviai galės papildomai plėsti matematikos, biologijos, užsienio kalbų, geografijos, istorijos, chemijos, fizikos ir kitų disciplinų žinias. Bus siūlomos psichologų konsultacijos, vykdomas gabių vaikų atpažinimas, organizuojamos konsultacijos ir seminarai tėvams. Mokslininkai vykdys gabių vaikų ugdymo tyrimus, pedagogams ir švietimo įstaigų vadovams bus siūlomas profesinis tobulinimas, kurio metu jie galės plėtoti kompetencijas, reikalingas gabiems vaikams ugdyti.

Moksleiviai „Gifted“ programoje galės ugdyti savo STEAM (biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos), meno, literatūros, teisės, verslo, filosofijos, verslumo ir kitus gebėjimus. Jiems taip pat bus galima tobulinti atkaklumo, kūrybingumo, kritinio mąstymo, analitinius ir komunikacinius įgūdžius. VDU, kaip laisvųjų menų universitetas, skatins moksleivių gebėjimą gyvenime taikyti visapusio išsilavinimo nuostatas. Kartu programa palaikys ir tarpdiscipliniškumo, pilietiškumo, socialinio jautrumo, atsakomybės vertybes.

 Vaikai, norintys dalyvauti tarptautinėje „Gifted“ programoje, kviečiami registruotis el. paštu dileta@ipprojects.net ir dalyvauti testavime, kurio metu nustatomas vaiko intelekto koeficientas. Testavimas vykdomas pagal Izraelio partnerių metodiką, su testuojamu vaiku dirba trijų žmonių komanda. Vienam vaikui skiriama viena valanda. Testavimus vykdo kvalifikuoti VDU psichologai ir pedagogai bei Izraelio partneriai, kurie analizuos ir apibendrins kiekvieno vaiko rezultatus bei nustatys jo IQ. Pirmuosius testavimus numatoma vykdyti nuo rugpjūčio 17 d. IQ testavimo laikas ribotas – vyks iki rugsėjo 4 d.

Paruošta pagal www.lietuve.lt

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...