Mirusiojo pergabenimo rūpesčiai prislegia artimųjų pečius

Angelė Digaitytė - Dezember 11, 2020

Šaltinis: Mlaikas.lt

Koronaviruso antirekordai – ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos sopulys. Pasaulio sveikatos organizacija įspėja – antroji koronaviruso banga Europoje sudėtingesnė. Tą pirmiausia pajunta įvairių šalių ligoninės. Jos priverstos nutraukti įvairių paslaugų teikimą, dalis medikų išeina dirbti į dygstančias lauko ligonines, o kai kurie priversti dirbti ir patys sirgdami, nes nepakanka rankų. Šioje sumaištyje atsiduria ir susirgę lietuviai. Dar keblesni atvejai ištinka šeimas, kurios sulaukia pranešimo apie užsienyje mirusius artimuosius.

Rhodi Lopez, unsplash.com nuotrauka

Tokia skaudi istorija pasiekė ir „Mūsų laiko“ redakciją. Jurbarkietei, gyvenančiai Smalininkuose, nutiko bėda. Lapkričio 16 dieną Berlyne mirė jos 39 m. sūnus. Į redakciją kreipėsi nelaimės ištiktos moters giminaitė, pasakodama, kad šiuo metu sūnaus netekusi mama neturi darbo – jos pajamos tik iš „Sodros“, tad neturi už ką parsigabenti mirusiojo palaikų. Kaip buvo išsiaiškinta, mirusį jurbarkietės sūnų Berlyno ligoninėje per klaidą nuvežė į morgą, kur buvo laikomi mirusių nuo Covid-19 palaikai, nors, pašnekovės teigimu, jis miręs ne nuo Covid-19,  o dėl kitos ligos. „Supainiojo, ar kaip. Nežinia kada atiduos dabar kūną. Negauname ir mirties liudijimo, o be šio dokumento – mūsų visi prašymai gauti vienkartinę išmoką, kūnui pargabenti ar laidojimo pašalpą atsimuša kaip į sieną“, – susijaudinusi kalbėjo giminaitė, sakydama, kad  veliono mama iš sielvarto nepajėgia tvarkyti reikalų, o artimieji be mirtį patvirtinančio dokumentų taip pat jokių žingsnių daryti negali.

Paramos sąlygos

Nors Lietuvos įstatymai numato Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimą, į tą paramą gali pretenduoti tik tie asmenys, kurie atitinka nurodytas sąlygas. Kitaip tariant,  užsienyje mirusių piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas valstybė padengia, jeigu miręs  asmuo nebuvo apsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba jo artimojo giminaičio šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (375 Eur).

 Jeigu besikreipiančio dėl paramos žmogaus pajamos viršija aukščiau minėtą sumą, parama nepriklauso. „Taip nustato teisės aktai. Maksimali suma – 2 106 Eur. Ji mokama nebūtinai giminaičiui –tiesiog  laidojančiam asmeniui. Tai gali būti net ir kaimynas. Kas laidoja, tas kreipiasi.  Kai žmogus turi sąskaitą faktūrą dėl parvežimo išlaidų. Turi būti pateiktas mirties liudijimas, prašymas, asmens dokumentai ir dokumentas, įrodantis palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas“, – aiškina Jurbarko r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, informuodama, kad per 2020 m. 11 mėn. dėl paramos užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams pervežti kreipėsi 4 asmenys. Visi prašymai buvo patenkinti ir skirta parama nuo 1665,42 Eur  iki 2106,00 Eur. Viso išmokėta 7929,42 Eur.  Palaikai pargabenti iš JAV, Norvegijos, JK.

Per praėjusius, 2019 m., dėl paramos užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams pervežti kreipėsi 5 asmenys.

Priminsime, kad laidojančiam asmeniui pagal įstatymą mokama 312 laidojimo išmoka – čia jau nepaisant jokių papildomų sąlygų, skiriama laidojant kiekvieną Lietuvos respublikos pilietį. Bet ir tuo atveju, mirties liudijimas būtinas.

Įstumti į neviltį

„Valstybė palaikų pargabenimui iš užsienio pinigų iš karto neduoda – tik po laidotuvių pateiktus išlaidų kvitus. Tai kokia čia parama parsigabenimui, jei lėšų neturime už ką tą pargabenimą užsakyti. Nežinome nė kur kreiptis.  Kaimynas, kai mirė žmona Vokietijoje, susidūrė su ta pačia situacija. Pinigai gaunami tik jau turint sąskaitas“, – svarstė giminaičiai, nebežinodami, kur toliau kreiptis, iš kur gauti pinigų kūnui pargabenti. 

Paslaugas šeimai pasiūlė viena Berlyno laidojimo įmonė. Persivežė kūną ir jau ruošėsi už atitinkamą sumą kremuoti, tačiau artimieji rado pigesnę išeitį – pargabenimo paslaugą teikiančią laidojimo įmonę Lietuvoje, kuri pažadėjo perimti iš Vokietijos įmonės paslaugas už avansą – 500 eurų, tačiau ir šiuos pinigus šeimai sunku surinkti. Likusią sumą laidojimo įmonei atiduos, kai gaus mirties liudijimą ir palaikų pargabenimą  įrodančius dokumentus – taip galės pretenduoti į valstybės išmoką.

Šiais metais Jurbarko rajone buvo įtrauktos į apskaitą 6 asmenų, mirusių užsienio šalyse,  mirtys. Du jų  iš Airijos, po vieną iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Švedijos. 2019 metais buvo įtrauktos į apskaitą 4 mirtys iš Vokietijos ir 2 iš Jungtinės Karalystės.

Naujienos

Karantinas vėl pratęstas

 Šiandien posėdžiavę Vokietijos federalinių žemių vadovai ir kanclerė Angela Merkel nusprendė  karantiną visoje Vokietijoje...

Atminkime protėvių nuopelnus mūsų laisvei

Janina Survilaitė Meilė yra kurianti, meilė – tautos vertybių Tėvynės istorijoje išsaugojimo garantas ir tęsinys. Meilė tautai...

Po mirties apdovanotas Dr. Vincas Bartusevičius

Sausio 14 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis paskelbė 2020 metų Globalios Lietuvos apdovanojimo „UŽ...