Rojaus kelias.III.

Angelė Digaitytė - Dezember 28, 2020
Ulla Lachauer. 1996 m. Bernhard Waldmann nuotrauka. GenWiki (genealogy.net)

Tęsinys

Pradžia čia.


Ulla Lachauer

Buvome prūsų lietuviai, taip vadino mus kadaise, kai buvau maža. Vos ketverių sulaukusi, laisvai kalbėjau vokiškai ir lietuviškai. Kartais kalbėjome taip, kartais taip. Tėvai mus dažniau kalbino vokiškai, seneliai – lietuviškai. Su samdiniais kalbėjome lietuviškai, Kaziūnė, Vytas ir kiti, kuo jie ten buvo vardu, dažniausiai kitaip ir nesuprato. Bet kai kurie žmonės Klaipėdos krašte mokėjo tik vokiškai. Kai į mūsų sodybą kas užsukdavo, dažniausiai mums išsprūsdavo vokiški žodžiai. Kartais kalba išduodavo žmogaus būseną. Kai Karlas uždainuodavo lietuviškai, buvo aišku – jis prisisiurbęs. Blaivus jis kalbėjo tik vokiškai. Meldėsi Karlas mieliau lietuviškai.

Arba senis Burblys, siuvėjas, kuris žiemomis ateidavo siūti – tas tai mėgo kalbėti platt. Ši vokiečių žemaičių tarmė nebuvo pernelyg vertinama, bet vieną kitą posakį mokėjome. Būtų nepagarbu, jei pasveikinti neatsakytume Daach. Vakarais, prie didžiojo stalo, kai mūsų namuose susirinkdavo seniai ir jaunimas, patogiausia buvo kalbėti lietuviškai. Tai buvo taip įprasta, lengva. Kalba tuomet žmonių vienus nuo kitų neskyrė.

Mano senelis paskutinius žodžius ištarė lietuviškai. Vėliau pamaniau, kad tai turėjo reikšmės mano gyvenime. Tuokart mano gyvenimas pakrypo aiškia linkme. Ėjau tryliktus. Motina mane pasodino prie senelio lovos, kad žiūrėčiau, ar jis nenorės gerti. Nieko šalia nebuvo, ir jis paprašė, kad atsiklaupčiau prie jo lovos. Tada mane palaimino, prisimenu, lietuviškai. Nors senelis vokiškai gerai mokėjo, bet lietuvių kalba jam buvo labiau prie širdies. „Lėne, – mokė jis mane, – gyvenk taip, kad niekada nesupykdytum savo artimųjų ir neužtrauktum šeimai gėdos.“ Netrukus senelis mirė. Jo palaiminimas mane tebelydi.

Bus daugiau…

Vertė Eugenijus Lukašovas 2001 metais.

Versta iš: Ulla Lachauer, Paradiesstraße, Lebenserinnerungen der ostpreußischen Bäuerin Lena Grigoleit, Rowohlt Verlag GmbH, 1997

Naujienos

Karantinas vėl pratęstas

 Šiandien posėdžiavę Vokietijos federalinių žemių vadovai ir kanclerė Angela Merkel nusprendė  karantiną visoje Vokietijoje...

Atminkime protėvių nuopelnus mūsų laisvei

Janina Survilaitė Meilė yra kurianti, meilė – tautos vertybių Tėvynės istorijoje išsaugojimo garantas ir tęsinys. Meilė tautai...

Po mirties apdovanotas Dr. Vincas Bartusevičius

Sausio 14 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis paskelbė 2020 metų Globalios Lietuvos apdovanojimo „UŽ...