Susitikimas

Angelė Digaitytė - Dezember 10, 2020

Prieš ketverius metus, taip pat per adventą, eidama Liudvigshafeno viena pagrindinių gatvių, pamačiau gatvės muzikantą. Lauke šalta. Prie žilo, barzdoto, raukšlių išvagotu veidu vyro kojų gulėjo iš kartono padarytos kortelės, kuriose vokiškai kažkas buvo parašyta. Neskaičiau. Tik vieną spėjau peržvelgti, kur buvo rašoma, kad jis nėra benamis.

Lyg ką nujausdama sulėtinau žingsnį, norėdama išgirsti, kuria kalba dainuoja. Rusiškai.  Neturėjau smulkesnių kupiūrų, tad nuėjau į vieną parduotuvę išsikeisti pinigų ir grįžau atgal. Tiesdama į rankas penkinę rusiškai pasakiau „prašom“. Žmogus atsakė, man praeinant iš veido pažinęs, kad ne vokietė. („Rusę iš tolo atskirsi“.) „Aš – ne rusė, o lietuvė“, – pataisiau. Tada jis kažką pasakė lietuviškai. Man akys ant kaktos iššoko: „Jūs mokat lietuviškai? Iš kur?“ Muzikantas pakvietė prisėsti pakalbėti ant netoliese esančio suolo.

Sergejus T., ukrainietis, iš Užkarpatės, 50 metų. Beveik 20 metų gyveno Lietuvoje, jo žmona – žemaitė Marytė nuo Kretingos. Lietuvos pilietis. Turi vaikų, jie gyvena Norvegijoje, Anglijoje. Berods, išvakarėse jis pasiuntęs dukrai pinigų, nes gimė anūkė. Kaip tik duktė paskambino, padėkojo.  Kažkada gyveno sėsliai, normaliai – kaip visi žmonės. Bet vieną kartą tiesiog patraukė savo keliu.

Vyriškis savęs nelaiko valkata. Ne, jis – keliaujantis muzikantas. Prisiminiau Rimos Marcinkevičiūtės-Rima Urmetzer romaną ,,Prorsum“ apie keliaujantį gatvės muzikantą. Man tai atrodo taip romantiška. Kartais pagalvoju, mokėčiau groti, pati gal rinkčiausi tokį gyvenimo būdą. Laisvas paukštis, grojimu užsidirbantis duoną.

Ukrainietis prisipažino esąs alkoholikas. Mums bešnekant, Sergejus ant suolo už nugaros turėjo degtinės butelį. Vis, būdavo, padaro burnelę.  Bet neatrodė apgirtęs.  Pakalbėjom apie gyvenimą. Emigrantas emigrantą supranta. Pasiteiravusi, ar turi telefoną, padaviau savo vizitinę, paprašiau, kai vėl bus Liudvigshafene, paskambinti. Užeis, sušils, išsimaudys, pavalgys. Nakvynės nežadėjau, nes mano vyras nesuprastų.

—————————————————————–

Papasakojau apie savo brolį Vaidotą, Sergejaus bendraamžį, dviem žemaitukais apjojusį Baltijos jūrą, 2015 metų vasarą pasiekusį Užuralę.
– Bet juk tai pavojinga!
– O Jūsų gyvenimas mažiau pavojingas? juk nakvojat miegmaišy…


Po ketverių metų, vieną tokią pat šaltoką advento dienos pavakarę, eidama ta pačia gatve, toje pačioje vietoje vėl pamačiau lyg matytą gatvės muzikantą. Dainavo rusiškai. Nors ir skubėdama, priėjusi rusų kalba paklausiau, iš kur jis.
– Sunku pasakyti… lyg iš Ukrainos… – sudėtingą atsakymą pradėjo regzti vyriškis.
– ..Lyg iš Lietuvos, – šypsodamasi pratęsiau, tuo jį labai nustebindama. – Jūsų vardas, rodos, Sergejus?..
– Iš kur žinai?!. – nustebo ukrainietis.
– Gal prieš trejus ar ketverius metus mudu buvome čia susitikę, kalbėjomės, – priminiau aną susitikimą.

Sergejus prisiminė:
– Na, bet ir tavo atmintis!
Po to daugiau ir nebesimatėm. Ukrainietis išvažiavo tąkart iš mano miesto ilgam. O dabar, štai, ir vėl čia.

Sergejus paprašė pakalbėti su juo lietuviškai – pasiilgo, taip seniai negirdėjęs.

Kaip tyčia, ir vėl skubu, bet taip norėčiau sužinoti jo gyvenimo istoriją – nuo mažų dienų.
– Ar rasiu Jus rytoj čia? Taip norėčiau iš dūšios pasikalbėti… – paklausiau.
– Ryt važiuoju į Maincą, paskui į Diuseldorfą, – keliauninko nerami siela neleido ilgėliau vienoje vietoje apsistoti.
Matyt, ir vėl susitiksim po kokių penkerių metų. Kaip tame filme, susitikimo vietos pakeisti negalima.
Pasiteiravau, kaip sekasi, kaip gyvena vaikai. Atsakė, jog jie kviečia jį atvažiuoti pas juos.
– Tai kodėl nevažiuojat? – paklausiau, įdėmiai žiūrėdama į akis.
Sergejus numykė kažką, bet nieko aiškaus taip ir neatsakė. O man ir taip buvo aišku. Baimė prarasti įprastą gyvenimo būdą buvo tikroji priežastis.

Naujienos

Karantinas vėl pratęstas

 Šiandien posėdžiavę Vokietijos federalinių žemių vadovai ir kanclerė Angela Merkel nusprendė  karantiną visoje Vokietijoje...

Atminkime protėvių nuopelnus mūsų laisvei

Janina Survilaitė Meilė yra kurianti, meilė – tautos vertybių Tėvynės istorijoje išsaugojimo garantas ir tęsinys. Meilė tautai...

Po mirties apdovanotas Dr. Vincas Bartusevičius

Sausio 14 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis paskelbė 2020 metų Globalios Lietuvos apdovanojimo „UŽ...