Užsienyje gyvenantys vaikai gali mokytis ir Lietuvoje

Angelė Digaitytė - Juli 20, 2020

Užsienyje gyvenantys vaikai nuotoliniu būdu gali mokytis ir Lietuvos mokyklose. Mokymas vykdomas dvejopai:  
– pagal bendrąsias Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo programas, kai mokinys mokosi visų mokomųjų dalykų, o pabaigęs bendrojo ugdymo programą gauna atitinkamą dokumentą: pradinio, pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą ar brandos atestatą;
 – kai mokomasi „lituanistinio paketo“: pasirenkami tik lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, geografijos kursai.

Nuotolinis mokymas yra nemokamas ir šiuo metu teikiamas šiose įstaigose: Vilniaus Ozo gimnazija (1-8 klasės ir I-IV gimnazijos klasės), Šiaulių Simono Daukanto gimnazija (asmenys iki 20 metų, 9-12 klasės), Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (1-8 klasės), Akmenės suaugusiųjų mokymo centras (asmenys nuo 16 metų, 5-12 klasės), Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius (11-12 klasės), Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija (1-8 klasės).
Lituanistinis švietimas užsienyje taip pat vykdomas formaliojo lituanistinio švietimo įstaigose (https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni?fbclid=IwAR2E5Yq-UnNxxtmc_BomGajv0xl1jArJzdJtp6y5hEUhI0LLu5eiOW17w_Y ) bei neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigose (https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Lituanistinio-svietimo-istaigos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=ec16e32d-fd1c-4e27-aaef-49348d835409&fbclid=IwAR3owLba-qdJ75OPxOYfrBMLTfN2KCNvsTEGaGcQCUYvSkWZhEPe0Ll-VoI).

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...