Vokietijos lietuviai, vienykimės!

Angelė Digaitytė - Juli 18, 2020

Vakar buvo Pasaulio lietuvių vienybės diena. Ne visi žino jos atsiradimo istoriją.

Prieš 87-erius metus legendiniai lakūnai Steponas Darius (1896-1933) ir Stasys Girėnas (1893-1933) pasiryžo perskristi Atlantą. Šis skrydis buvo lemtingas ne tik jiems, bet ir visiems pasaulio lietuviams. Kai 1933 metais S. Darius ir S. Girėnas lėktuvu „Lituanica“ išskrido iš Niujorko į Kauną, jų skrydžio pabaigos užgniaužusi kvapą laukė tiek visa Lietuva, tiek ir finansiškai bei morališkai lakūnus parėmusi Amerikos išeivija. Deja, gyvų nesulaukė. Perskridę Atlanto vandenyną tautos didvyriai žuvo liepos 17 dieną, lėktuvui nukritus Soldino miške (tuometinėje Vokietijoje, dabar Lenkija).

Iš dešinės: Lietuvos Garbės konsulė Frankfurte prie Maino Gabrielė Gylytė-Hein, „Vokietijos žinių“ vyr. redaktorė ir žurnalistė Angelė Digaitytė, Kaizerslauterno aukštosios mokyklos medijų informatikos specialybės studentas, studentų bendrijos „AStA Zweibrücken“ pirmininkas Karolis Dailidonis bei jo draugė Sarah Frölich.

Gražus sutapimas, kad vakar, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, Frankfurte prie Maino, Lietuvos konsulate, susitiko bendraminčiai, lietuvybės puoselėjimą suprantantys ne vienos draugijos ar partijos rėmuose, o plačiau ir siekiantys suvienyti Vokietijos išeivius – Lietuvos Garbės konsulė Frankfurte Gabrielė Gylytė-Hein,  Kaizerslauterno aukštosios mokyklos medijų informatikos specialybės studentas, studentų bendrijos „AStA Zweibrücken“ pirmininkas Karolis Dailidonis ir Reino-Nekaro regiono vokiečių ir lietuvių draugijos pirmininkė, internetinio laikraščio „Vokietijos lietuvis“ vyriausioji redaktorė ir žurnalistė Angelė Digaitytė, nuotoliniu būdu prisijungė buvęs Kaselio lietuvių bendruomenės pirmininkas Rimantas Dailidonis. Buvo aptarta esama Lietuvos, Vokietijos ir apskritai pasaulio lietuvių situacija, pasidalinta idėjomis bei numatyta bendra veikla puoselėjant lietuvybę užsienyje ir vienyjant Vokietijoje gyvenančius tautiečius.

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...